Pályázati kód GINOP-5.3.1-14
Támogatás megnevezése GINOP-5.3.1-14 – A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 1.000.000.000
Beadás kezdete 2014.11.12.
Beadási határidő 2015.01.30.
Támogatás célja A fejlesztés kiindulópontja, hogy a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások olyan emberek, köztük kiemelten a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piacra való sikeres visszatérését, valamint alkalmazkodóképességük fejlesztését is lehetővé teszik, akik ilyen megoldások hiányában távol maradnának a munkaerő-piactól. A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez.
A program kétkörös felhívás keretében valósul meg. Az első kör (A komponens) keretében a felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágítást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas foglalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet készítenek és nyomon követik e tervek megvalósítását.
A második kör (B komponens) keretében az átvilágított vállalkozások támogatást igényelhetnek az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására.
Kedvezményezettek köre önállóan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (beleértve a non profit gazdasági társaságokat);
legfeljebb 5 fős konzorciumok, amelyek tagjai lehetnek: vállalkozások, non-profit és egyéb nem nyereség érdekelt szervezetek
Támogatási feltételek A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása: az átvilágításra kerülő munkáltatók kiválasztása, mentorálása, szervezeti szükségletfelmérés a rugalmas foglalkoztatási formák potenciáljának felmérésére, a vállalkozásokkal az együttműködési keretek rögzítése, működési mód áttekintése, diagnózis és fejlesztési javaslatok megfogalmazása (Az átvilágítási és kapcsolódó tevékenységeket ingyenesen kell nyújtani a vállalkozások részére!).
b) Projektmenedzsment és együttműködés a nyertes szervezetekkel: a konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt megvalósításához indokolt mértékben alkalmaz projekt menedzsert, szakmai vezetőt és pénzügyi vezetőt. A projekt menedzsmentet ellátó munkavállalóknak szakirányú végzettséggel, valamint legalább 2 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük uniós vagy hazai forrásból megvalósított projektek területén.
c) Műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése és lebonyolítása.
d) Tájékoztatás, nyilvánosság.
e) Előkészítési tevékenység: előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, a munkáltatók felkutatása
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege (Ft) 50.000.000
Támogatási maximum összege (Ft) 350.000.000
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) 8 – 15