anita_luckyteam

Társaságunk fő profilja az üzletviteli, szervezetfejlesztési tanácsadás, hazai és Európai Uniós pályázati tanácsadás, közbeszerzés, meglevő állomány képzése, fejlesztése, valamint könyvelői szolgáltatás. Társaságunk tagjai magasan kvalifikált szakemberek, akiknek legfőbb célja, hogy a lehető legmagasabb színvonalon elégítsék ki ügyfeleink igényeit. Célunk, hogy az Európai Unió által Magyarország és a Közép-kelet Európai régió rendelkezésére bocsátott támogatásformák felhasználását hatékonyan elősegítsük a vállalkozói, az önkormányzati és a civil szférában.
Irodánk elkötelezett aziránt, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok, és magas szintű etikai normák betartásával szolgálja partnerei érdekeit. Tanácsadói sikereink kulcsa, hogy odafigyelünk ügyfeleink elvárásaira, azok gazdasági környezettel együtt alakuló változásaira. Tevékenységeinek a költségvetési szervek által meghirdetett, gazdasági fejlődést ösztönző Európai Unió Strukturális Alapokból és kormányzati forrásokból finanszírozott pályázatokra fókuszáljuk.
Számunkra jól érzékelhető, hogy a pályázatok sikere azon múlik, hogy a pályázó képes-e megfelelni a sokszor szokatlan elvárásoknak. A dokumentációk elkészítése a gazdasági életben megszokottól eltérő szemléletmódot és szakmai tudást követel meg, amely gyakran pályázatonként más és más felkészültséget feltételez. Tapasztalati és lexikális tudásbázisunkat napról napra építjük annak érdekében, hogy a hazai vállalkozások, non-profit szervezetek, önkormányzatok számára szakértő segítséget adjunk a pályázati források felkutatásában, kiaknázásában, összességében céljaik megvalósításában. Küldetésünk, hogy Ügyfeleink számára megteremtsük az Uniós csatlakozással megnyíló pályázati források hatékony felhasználásának módozatait, ezáltal hozzájáruljunk ahhoz, hogy hazánk minél nagyobb arányban tudja felhasználni a rendelkezésre álló uniós támogatási forrásokat.
Ügyfeleink sikeréhez nem csupán pályázati tanácsadással, hanem könyvelési tapasztalatainkkal is hozzá kívánunk járulni. A pályázni kívánó vállalkozások számára ma már elengedhetetlen, hogy olyan beszámolóval rendelkezzenek, amelyek eleget tesznek a pályázati kiírások kritériumainak. Így a könyvelés során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ügyfeleinknek lehetőséget nyújtsunk az egyes pályázatokon való sikeres részvételhez.